Pierwsze kroki w pracy z systemem

Aby efektywnie korzystać z systemu należy wprowadzić podstawowe dane dotyczące: grup, dzieci i rodziców.

1. Zakładanie grup

Logujemy się do systemu i wybieramy moduł Grupy z listy po lewej stronie. Klikamy przycisk "Dodaj".
W polu formularza podajemy nazwę nowej grupy i klikamy przycisk "Zapisz"
Nowa grupa pojawia się na liście.
2. Dodawanie dzieci

Wybieramy moduł Dzieci z listy po lewej stronie. Klikamy przycisk "Dodaj".