Zarządzanie grupami

Zarządzenie grupami polega na ich tworzeniu, edycji i przeglądaniu. Każde dziecko można przypisać do danej grupy na określony czas (np. cały rok lub kilka miesięcy)

1. Zakładanie grup

Logujemy się do systemu i wybieramy moduł Grupy z listy po lewej stronie. Klikamy przycisk "Dodaj".
W polu formularza podajemy nazwę nowej grupy i klikamy przycisk "Zapisz"
Nowa grupa pojawia się na liście.