feature

Wprowadzaj
tematy kuratoryjne

Wprowadź temat tygodnia a nauczyciele będą mogli codziennie wprowadzać tematy kuratoryjne. Możesz zrezygnować z dziennika w wersji papierowej - sprawdzaj i kontroluj wypenianie dziennika z prostego panelu.

feature

Sprawdzaj obecność
wprowadzaj godz. przyjścia i wyjścia dzieci

Możesz codziennie wprowadzać obecności i nieobecności dzieci. W systemie można odnotować również fakt zgłoszenia nieobecności dziecka przez opiekuna.

W oparciu o wprowadzone nieobecności system oblicza płatność za wyżywienie.