feature

Przypisz dzieci
do różnych grup

Możesz dodać nieograniczoną liczbę grup. Każdą grupę nazywasz tak jak potrzebujesz.

Do grupy możesz przypisać lidera i nauczycieli.