feature

Dodaj nauczycieli
będą mogli pracować z systemem

Każdy pracownik może mieć role: Dyrektor, Nauczyciel, Pomoc Nauczyciela, Pielęgniarka.

W zależności od przypisanej roli pracownik może mieć ograniczony dostęp do systemu.

W dowolnym momencie możesz wyłączyć możliwość logowania pracownika.