feature

Pamiętaj i przypominaj
o wydarzeniach w Placówce

Rodzice nie zapomną już o uroczystościach w Przedszkolu, przyniesieniu pieniędzy na bilet do kina czy przygotowaniu dziecka na wycieczkę.

System wyśle wszystkim e-mail i sms dwa dni przed wydarzeniem.

feature

Kontroluj
dostęp do wydarzeń

Rodzice nie muszą mieć powiadomienia o każdym wydarzeniu. Możesz oznaczyć, kto jest uprawniony do podglądu danego wydarzenia.