feature

Pisz do Rodzica i Opiekuna
lub do całej grupy

Moduł wewnętrznej poczty umożliwia bardziej spersonalizowaną komunikację. W tym miejscu możesz napisać wiadomość do jednego rodzica lub do całej grupy.

Masz podgląd na status wiadomości - wiesz, czy została przeczytana przez Rodzica.